Fermentation systems

Hamura son şekli verildikten ve pişirme fırınına yüklenmeden önce, belli sıcaklık ve nem şartlarında belirlenen süre için bekletildiği sistemlerdir. 

Arabalı (manuel sistem) 

Otomatik fermantasyon sistemleri mevcuttur. 

Products

Product groups:
Flour mills | Bakery ovens | Dough mixers | Lifter tipper machines | Dough processing machines | Carts | Tunnel ovens | Additional equipment for tunnel ovens | Mobile ovens | Second hand machines | Flour Silo systems | Fermentation systems | Werner & Pfleiderer